Home

Aandacht voor je unieke leven

En van je werkgever moet je het hebben!

Ouder worden, ziek worden of sterven; we zijn er zeer verlegen mee.
Ingrijpende levensvraagstukken; een crisis, trauma, verlies en rouw of algemene gevoelens van eenzaamheid, zijn onderdeel van ieders leven.
Openlijk spreken over onze moeilijkheden en te ontdekken dat iedereen worstelt in het leven is nog niet zo vanzelfsprekend.
En dat is jammer. Want deze collectieve ervaringen van ‘mens zijn’ bieden juist de mogelijkheid om wat écht belangrijk is in het centrum van ons leven te brengen. En dat geeft juist veel voldoening, verbondenheid en inspiratie.

Als niets gefixt kan worden en simpele antwoorden niet bestaan is dat als duiken in onbekend zwart water. Iedereen reageert hier anders op maar ernstig ziek worden, een dierbare verliezen of  achterblijven is ingrijpend met stress als gevolg wat ook sporen nalaat in het lichaam.
Duidelijkheid, geestelijke rust en lichamelijke ontspanning zijn bijzonder belangrijk voor het welzijn. Niet alleen voor de hoofdpersoon maar ook voor iedereen daaromheen.

Een steun in de rug voor het vinden van die balans is mogelijk. Mijn ondersteuningsaanbod richt zich op:
De geest omdat die gemakkelijk met ons aan de loop gaat.
En op het lichaam omdat alle organen, spieren en hormonale reacties hierbij betrokken zijn.  Ontspanning vinden is niet alleen voor het gevoel van welzijn belangrijk maar voor het geheel van kwaliteit van leven. Het heeft gevolgen voor persoonlijke warmte en aandacht.
Aandacht schenken aan de innerlijke beleving klinkt misschien als een paradox maar het is een sleutel. De weg daarnaar toe laat ik u vinden.

Dit geldt voor iedereen in moeilijke omstandigheden en zeker ook voor wie ernstig ziek is en behandelingen ondergaat, ook voor de naaste. En niet te vergeten voor nabestaanden.

Werkgever:

Wat heeft u als werkgever of direct leidinggevende aan mijn aanbod?
Dit is een nieuw aanbod in de markt bestaande uit werkzaamheden waar u zelf niet aan toekomt.
Ik bied mentale, geestelijke en emotionele ondersteuning bij ongeneeslijke ziekte en bij verlies en rouw.
Ik bied betrokkenen praktische mogelijkheden om grip te krijgen op de ingrijpende levenssituatie.

Mijn aanbod geeft u een extra mogelijkheid goede zorg te bieden aan de medewerker. Die zal zich gezien en gewaardeerd voelen.
Het geeft u tevens handvatten voor uzelf en het team om te begrijpen wat de impact is en hoe u zich er persoonlijk toe kan verhouden.
Het geeft u als werkgever of leidinggevende tevens handvatten om de werkrelatie bij ingrijpende gebeurtenissen gezond te houden.
Dit voorkomt frustratie, conflict, ontslag of onnodig ziekteverzuim.

Overigens veel ingrijpende, levensbedreigende ziektes worden chronisch en meer en meer krijgt u te maken met werknemers die ingrijpende behandelingen ondergaan. Verder leven met een chronische ziekte betekent ook vaak blijven werken waarbij aangepaste behoeftes zullen ontstaan.

In toenemende mate krijgt u te maken met collega’s die werk (noodgedwongen) combineren met de zorg voor een ernstig zieke naaste thuis. Dit heeft ook impact voor de inzetbaarheid het drukt bv veerkracht, de motivatie en concentratie en de gezondheid. Ook deze collega’s hebben in toenemende mate behoefte aan maatwerk.

Dit alles stelt hoge eisen aan de persoonlijke kwaliteiten van u als werkgever of leidinggevende om dit uiterst persoonlijke proces met succes te te stroomlijnen. Voor verdere informatie en kosten of het maken van een afspraak bel: (0031) 629566691 of email HIER

Voor de Agenda zie hier

Ik werk samen met andere professionals zoals collega’s, artsen, psychologen, fysiotherapeuten e.a.
Ik verwijs door als de situatie daar verder mee geholpen is en aanvullende expertise dan de mijne is gewenst.
Mannen verwijs ik ook graag naar deskundige manlijke collega’s zie hier

(For English: Supportprogram on loss, sadness & grief)