Home

Dit aanbod geeft u een extra mogelijkheid tot ondersteuning aan de medewerker. Die zal zich gezien en gewaardeerd voelen.
Het geeft u tevens handvatten voor uzelf en het team om te begrijpen wat de impact is en hoe u zich er persoonlijk toe kan verhouden.
Het geeft u als werkgever of leidinggevende tevens handvatten om de werkrelatie bij ingrijpende gebeurtenissen gezond te houden.
Dit voorkomt frustratie, conflict, ontslag of onnodig ziekteverzuim.

Overigens veel ingrijpende, levensbedreigende ziektes worden chronisch en meer en meer krijgt u te maken met werknemers die ingrijpende behandelingen ondergaan. Verder leven met een chronische ziekte betekent ook vaak blijven werken waarbij aangepaste behoeftes zullen ontstaan.

In toenemende mate krijgt u te maken met collega’s die werk (noodgedwongen) combineren met de zorg voor een ernstig zieke naaste thuis. Dit heeft ook impact voor de inzetbaarheid het drukt bv veerkracht, de motivatie en concentratie en de gezondheid. Ook deze collega’s hebben in toenemende mate behoefte aan maatwerk.

Dit alles stelt hoge eisen aan de persoonlijke kwaliteiten van u als werkgever of leidinggevende om dit uiterst persoonlijke proces met succes te te stroomlijnen. Voor verdere informatie en kosten of het maken van een afspraak bel: (0031) 629566691 of email HIER

Voor de Agenda zie hier

Ik werk samen met andere professionals zoals collega’s, artsen, psychologen, fysiotherapeuten e.a.
Ik verwijs door als de situatie daar verder mee geholpen is en aanvullende expertise dan de mijne is gewenst.
Mannen verwijs ik ook graag naar deskundige manlijke collega’s zie hier

(For English: Supportprogram on loss & grief)